S/Y Greta Garbo i Medelhavet

2014 Grekland Ionion